Latent Art visar bilder i Årstad.

Välkomna när vi har sopat klart!

Konstutställning: PORTRÄTT

Öppet: 7 – 15 juli 2018
klockan 11 – 17 alla dagar.

Årstads mejeri, tolv minuter från Falkenberg, har stått tomt i decennier. Nu har vi lånat en del av lokalen för att visa bilder.

PS. Leif flyttar in sitt staffli och gör bilder på plats. Kom och se! DS.

Share this post
Latent Art