ÅRSTADS mycket tillfälliga KONSTHALL

UTSTÄLLNINGAR MELLAN STORSTÄDERNA

Årstads mycket tillfälliga konsthall visar samtida nationell, internationell och lokal konst/kultur av hög klass i utrymmet mellan storstäderna.

Perifera platser, som landsbygden utanför Falkenberg, kan bidra till en långsam tillväxt av kulturella initiativ, flytta kulturen bort från det eventfixerade och närmre människornas dagliga liv.

Årstads mycket tillfälliga konsthall är en konstnärs- och projektdriven, icke vinstdrivande, fristående verksamhet.

Det är viktigt att fundera på vem och hur man vill vara som avsändare än på hur man skall tillmötesgå olika målgrupper. Det är frågor som är befriande för den kreativa processen och relevanta att ta ställning till när konkurrensen om de fysiska besöksmålen hårdnar och besökare frågar sig varför det är värt att besöka en viss plats.

Besök vår webbsida: Årstads konsthall

Följ oss på Instagram:  arstads_konsthall
Bilder och information om vad som är på gång i konsthallen

Hitta hit.

Från Falkenberg: Kör väg 150 mot Torup till Årstad. Mejeriet syns från väg 150 till höger när du närmar dig samhället och ligger på Änghagavägen/Råsavägen.